Telefonnumre i kommunen

Her kan du finde en oversigt over relevante telefonnumre i Københavns Kommune.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB)
Telefonnummer: 82 56 53 00

Center for Arbejdsfastholdelse (JKA)
Telefonnummer: 82 56 56 82
Telefontider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 8.30-16 samt onsdag og fredag fra kl. 8.30-15

Jobcenter København - Arbejdsmarkedscentret (AMC)
Telefonnummer: 82 56 56 82
Telefontider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 8.30-16 samt onsdag og fredag fra kl. 8.30-15

Jobcenter København - Center for Jobindsats (JKI)
Telefonnummer: 82 56 56 82
Telefontider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 8.30-16 samt onsdag og fredag fra kl. 8.30-15

Jobcenter København - Ungecentret (JKU)
Telefonnummer: 82 56 56 82
Telefontider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 8.30-16 samt onsdag og fredag fra kl. 8.30-15

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 

Sundhedsplejen

Underretning om børn og unge

Socialforvaltningen

Alkoholbehandling

Alkohol Specialistrådgivning for Almen Praksis
Telefonnummer: 35 30 25 25
Telefontider: Mandag og torsdag kl. 13-14

Akutnummer ved behov for hjemmepleje til borgere under 65 år  
Telefonnummer: 33 17 89 89
Telefontider: Aften/nat og i weekender

Den Sociale Døgnvagt
Telefonnummer: 33 17 33 33
Telefontider: Døgnåbent 

Hjemmeplejevisitation til borgere under 65 år 
Telefonnummer: 33 17 30 00
Telefontider: Mandag, tirsdag og fredag fra kl. 10-14 samt onsdag og torsdag fra kl. 11-14

Stofbehandling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udkørende sygeplejefagligt akutteam 
Telefonnummer: 20 30 11 09  
Telefontider: Alle ugens dage inkl. helligdage kl. 7.30-22.00.

Vagthavende sygeplejerske for borgere over 65 år
Telefonnummer: 33 17 41 89
Telefontider: Hverdage efter kl. 15.30 samt weekender og helligdage

Visitation til borgere over 65 år 
Telefonnummer: 70 10 01 70
Telefontider: Hverdage 8-15.30