Stillingsopslag: Praksiskonsulent til Center for Sundhed og Rehabilitering

Københavns Kommune søger en praksiskonsulent tilknyttet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – Center for Sundhed og Rehabilitering. Stillingen ønskes besat af en praktiserende læge, der praktiserer i Københavns Kommune med start 1. april 2024.

Vi søger en praksiskonsulent, der skal arbejde med temaet kronisk sygdom samt den ældre medicinske patient. Herudover har vi generelt fokus på at styrke samarbejdet og kommunikationen med almen praksis i Københavns Kommune, hvilket den nye praksiskonsulent også skal bidrage til. Ligeledes vil den nye praksiskonsulent også skulle spille en rolle i sundhedsklyngesamarbejdet.

Københavns Kommune har stort fokus på området for kronisk sygdom, da flere borgere får en kronisk sygdom og lever længere med den. Vores ambition er, at borgerne skal møde rehabiliteringstilbud af høj kvalitet i et forløb, der hænger tæt sammen på tværs af sektorer. Derfor har vi brug for en praksiskonsulent, der bl.a. skal være med til at kvalitetssikre vores rehabiliteringstilbud til borgere med kronisk sygdom, styrke vores samarbejde med almen praksis på området samt rådgive og vejlede om konkrete udfordringer på området for kronisk sygdom. Ligeledes har vi stor fokus på den ældre medicinske patient, herunder hvordan vi kan reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser fra plejehjem.

Derfor søger vi en praksiskonsulent, der brænder for området og kan se potentialet i, at kommune og almen praksis arbejder tættere sammen for at opnå endnu bedre resultater. Du vil indgå i et team med to andre praksiskonsulenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvorfor der vil være god mulighed for faglig sparring.

Din rolle vil blandt andet være at rådgive og sparre i forhold til en række af kommunens indsatser ligesom kvalitetssikring også vil være en hovedopgave samt deltagelse på møder i kommunalt lægeligt udvalg.

Vi forestiller os, at du evt. skal arbejde med følgende områder:

  • Kvalitetssikre indsatser og udøve faglig sparring på området for kronisk sygdom
  • Udvikle samarbejdet mellem hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og almen praksis om den ældre medicinske patient
  • Styrkelse af samarbejdet mellem almen praksis og kommunen generelt gennem faglig sparring og rådgivning ift. konkrete sundhedsindsatser.
  • Styrkelse af kommunens kommunikation til almen praksis

Arbejdsopgaver og indsatser vil tilrettelægges i dialog med nøglemedarbejdere på området. Praksiskonsulenten vil referere til centerchefen i Center for Sundhed og Rehabilitering og den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit 3 timer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Afdelingsleder i Center for Sundhed, Københavns Kommune, Stine Mieth-Waldorff, på 2721 8607 hos chefkonsulent, Jaqueline Weber på 2943 0936 eller hos praksiskonsulent Sara Pries Jensen på 2625 1301

Aflønning af praksiskonsulent sker efter gældende takst for konsulentydelser for praktiserende læger, der for nærværende lyder på 1015,4 kr. i timen efter aftale med PLO-K.

Ansøgning og CV kan sendes til følgende mail:e51s@kk.dk

Ansøgningsfrist er: fredag den 15. marts 2024