Praksiskonsulenter

I Københavns Kommune er der 4 praksiskonsulenter ansat, der bidrager til at styrke samarbejdet mellem almen praksis og kommunen til gavn for borgere og patienter i byen.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dem:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Heidi Hedegaard
Praksiskonsulent og praktiserende læge
Sydhavnens Lægehus
Mail: drhedegaard@gmail.com

Steffen Peter Bjerring
Praksiskonsulent og praktiserende læge
Lægerne Tranevej
Mail: steffen@bjerring.eu

 


Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Esben Krogh-Hall Andersen
Praksiskonsulent og praktiserende læge
Lægeklinikken PLC
Mail: esbenkp@gmail.com

Sara Pries Jensen
Praksiskonsulent og praktiserende læge
Grøndalslægerne
Mail: sara@priesjensen.dk