Praksiskonsulenter

I Københavns Kommune er der 6 praksiskonsulenter ansat, der bidrager til at styrke samarbejdet mellem almen praksis og kommunen til gavn for borgere og patienter i byen.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dem:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Understøtter samarbejdet mellem forvaltningen og almen praksis - herunder attestsamarbejdet. 

 

Heidi Hedegaard
Praksiskonsulent og praktiserende læge
Sydhavnens Lægehus
Mail: drhedegaard@gmail.com

Steffen Peter Bjerring
Praksiskonsulent og praktiserende læge
Lægerne Tranevej
Mail: steffen@bjerring.eu

 

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Understøtter kommunens arbejde med at sikre lægedækning gennem rekruttering, fastholdelse samt fastlægeordning på plejehjem.

 

Esben Krogh-Hall Andersen
Praksiskonsulent og praktiserende læge
Lægeklinikken PLC
Mail: esbenkp@gmail.com

Sara Pries Jensen
Praksiskonsulent og praktiserende læge
Grøndalslægerne
Mail: sara@priesjensen.dk

 

 


Socialforvaltningen
Understøtter implementering af fastlægeordning på psykiatriske bosteder.

 

Rikke Feldbæk Peitersen
Praksiskonsulent og praktiserende læge
Lægerne Præstegårdsallé 5
Mail: rikkepeitersen@hotmail.com

no-image-icon-md -

Tina Eriksson
Praksiskonsulent og praktiserende læge
Lægehuset Sortedam
Mail: eriksson@dadlnet.dk

no-image-icon-md -