Indgange i kommunen

Københavns Kommune består af 7 forvaltninger med hvert sit ansvarsområde. Nedenfor kan du finde et overblik over de forskellige kommunale samarbejdspartnere under hver forvaltning.

Du kan også læse mere om Københavns Kommune her.

Økonomiforvaltningen har det overordnede ansvar for økonomi og byudvikling i Københavns Kommune.  

 • Boligpolitik
 • Byudvikling

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for at drifte og udvikle byen til gavn for borgere, brugere og erhvervsliv. 

 • Parkeringskontrol
 • Parkeringstilladelser
 • Udarbejdelse af lokalplaner
 • Vedligeholdelse af veje

Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen har ansvaret for at hjælpe ledige og sygemeldte i job og uddannelse, skabe vækst og gode rammer for integration i byen. Herunder en oversigt over målgruppeopdelingen i de forskellige jobcentre.

 • Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB)
  • Borgere i ressourceforløb
  • Rehabiliteringsmøder med henblik på ressourceforløb, flexjob og førtidspension

 • Center for Arbejdsfastholdelse (JKA)
  • Sygedagpengemodtagere
  • Borgere i fleksjob - herunder borgere, der er berettiget til fleksjobs, men er ledige (ledighedsydelsesmodtagere) 
  • Borgere i jobafklaringsforløb
  • Rehabiliteringsmøder i forhold til borgere i jobafklaringsforløb
  • Specialindsats handicap (støtte til hjælpemidler og indretning af arbejdsplads ved varig eller langvarig funktionsnedsættelse)

 • Jobcenter København – Arbejdsmarkedscentret (AMC)
  • Dagpengemodtagere over 30 år
  • Jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

 • Jobcenter København – Center for Jobindsats (JKI)
  • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år (udsatte kontanthjælpsmodtagere)
  • Centerindgangen, hvor nyansøgere til kontakthjælp eller integrationsydelse og rådighedssamtaler kan henvende sig geniværksættelse af kontakthjælp eller integrationsydelse

 • Jobcenter København – Ungecentret (JKU)
  • Unge under 30 år

Socialforvaltningen tagersigaf socialt udsatte, sårbare samt borgere med handicap i hovedstaden. 

 • Borgercenter Børn og Unge
  • Hjælp og støtte til børn, unge og familier med sociale problemer
  • Underretninger vedr. børn og unge
 • Borgercenter Handicap
  • Hjælp og støtte til borgere med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse under 65 år
 • Borgercenter Voksne
  • Hjælp og støtte til voksne med sociale og psykiske problemstillinger
  • Stof og alkoholbehandling
 • Center for Rusmiddelbehandling
 • Den sociale døgnvagt
 • Den sociale hjemmepleje 18-64 år
 • Den sociale hjemmesygepleje 18-64 år
 • Hjemløseenheden
 • Hjælpemidler under 65 år
 • Psykiatrienheden

Sundheds – og Omsorgsforvaltningen står for sundhedstilbud til alle københavnere og ældre- og plejetilbud til borgere over 65 år.

 • Center for Børn og Unges Sundhed
 • Center for Demens
 • Center for Diabetes og Hjertesygdomme
 • Center for KOL
 • Center for Kræft og Sundhed
 • Center for Mental Sundhed
 • Genoptræning
 • Hjemmeplejen over 65 år
 • Hjemmesygeplejen over 65 år
 • Hjælpemidler over 65 år
 • Neurorehabilitering
 • Plejehjem
 • Voksentandplejen

Børne- og Ungdomsforvaltningen driver og udvikler dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud. 

 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Sundhedsplejen
 • Tandplejen
 • Fysio- og ergoterapeutisk træning i Den Ambulante Børneterapi

Kultur- og Fritidsforvaltningen står for alle byens idrætsanlæg, kulturhuse, biblioteker og Københavns Borgerservice.

 • Borgerservice