Underretning

Tilbud ved mistanke om mistrivsel og/eller overgreb. 

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
  • Bo i Københavns Kommune
  • Være under 18 år.