Sygepleje

Tilbud til patienter, der har behov for hjælp ved kronisk eller akut sygdom.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Have ophold i Københavns Kommune.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Patienter med akut opstået sygdom eller forværring, hvor der er mulighed for at forebygge indlæggelse eller genindlæggelse.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have et ustabilt sygdomsforløb med behov for kompleks sygepleje døgnet rundt
 • Pleje og behandling kan ikke varetages i patientens hjem
 • Patienten har ikke behov for hospitalsindlæggelse.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 65 år
 • Skal opfylde et af følgende kriterier:
 • 1) Patientens ægtefælle eller pårørende skal aflastes i en kort periode på grund af ferie eller sygdom
 • 2) Patienten kan ikke opholde sig derhjemme på grund af omstændigheder som fx brandskade, renovering af bolig eller lignende.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 65 år
 • Være godkendt til en plejebolig under 4-ugers garantien, men ikke kunne vente i eget hjem, fordi det vurderes, at:
 • 1) Boligforhold gør, at der ikke kan skabes plads til arbejdsredskaber til brug ved personlig pleje, fx lift-plejeseng
 • 2) Boligforhold gør, at der ikke kan skabes plads til, at patienten kan bevare sin mobilitet, fx forflytning fra seng til stol
 • 3) Boligens tilstand ikke gør det muligt at levere plejen og fx social rengøring ikke kan gennemføres
 • 4) Patienten kan ikke lades alene mellem hjemmeplejens besøg
 • 5) Gentagne indlæggelser kan forhindres
 • 6) Patienten er hjemløs med et omfattende behov for pleje, støtte og omsorg.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Være lægeligt færdigbehandlet fra hospitalet, men have behov for intensiveret rehabilitering og/eller behandling, der ikke kan varetages i eget hjem
 • Opleve akut forværring i funktionsevnen, som kræver en intensiveret rehabiliterende indsats, der ikke kan varetages i eget hjem
 • Kan ikke lades alene mellem hjemmeplejens besøg og har behov for en indsats, som ikke er praktisk meningsfuld at varetage i hjemmet.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en livstruende somatisk sygdom af malign eller non-malign art
 • Have komplekse palliative problemstillinger og behov (fysiske, psykiske, sociale eller åndelige/eksistentielle)
 • Have behov for palliativ sygepleje og lindring gennem hele døgnet.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være 65 år eller ældre
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have en demensdiagnose
 • Ikke have forløbskoordinator på hospital (hukommelsesklinik) eller hos egen læge.