Tekniske hjælpemidler

Tilbuddet er til københavnere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for et teknisk hjælpemiddel. Patienten eller værge skal ansøge.

Ansøgning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Det er muligt at få et teknisk hjælpemiddel til låns, hvis kommunen vurderer, at hjælpemidlet kan forbedre den nedsatte funktionsevne og lette hverdagen
 • Søg om det tekniske hjælpemiddel hos kommunen.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient henvender sig
 • Forældre henvender sig
 • Øvrige henvender sig

Der kan søges af værge eller med samtykke af partsrepræsentant.

For patienter under 65 år:
Kontakt Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen
Telefonnummer: 33 17 88 00
Patienter under 65 år kan søge digitalt om boligindretning hos Borgercenter Handicap

For patienter over 65 år:
Kontakt den lokale visitation i Sundheds – og Omsorgsforvaltningen
Telefonnummer: 33 66 33 66
Læs mere på hjaelpemidler.kk.dk.

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Tekniske hjælpemidler er produkter fremstillet til personer med nedsat funktionsevne, fx:

 • Badetaburetter
 • Stokke
 • Rollatorer
 • Kørestole.

Tekniske hjælpemidler lånes af Københavns Kommune. De skal derfor afleveres igen efter endt brug.
Kommunen vurderer, om hjælpemidlet kan forbedre den nedsatte funktionsevne og om hjælpemidlet kan lette hverdagen væsentligt.