Kropsbårne hjælpemidler (stomi, diabetes, bleer, kompressionsstrømper mm.)

Tilbuddet er til københavnere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der kan bruge et personligt, kropsbåret hjælpemiddel. Patient eller værge skal ansøge.

Ansøgning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune eller være visiteret til f.eks. et bosted i Københavns Kommune
 • Alle trænings- og behandlingsmuligheder skal være udtømte
 • Der skal foreligge lægelige oplysninger
 • Der foretages en konkret og individuel vurdering af om kriterierne er opfyldte.
Koncept ikon

Koncept

Der kan ansøges om hjælpemidlet. Der vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering af sagen og patienten kan blive kontaktet undervejs Der kan være behov for at indhente oplysninger fra terapeut, behandlende læge, sagsbehandler eller andre relevante fagpersoner.  Kropsbårne hjælpemidler kan fx være: 

 • Stomihjælpemidler
 • Kompressionsstrømper
 • Ortopædisk fodtøj
 • Arm - og benproteser
 • Blodsukkermålere og testmaterialer til diabetikere.
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Personlige hjælpemidler sidder på kroppen eller er tæt på kroppen, fx kompressionsstrømper, ortopædisk fodtøj og stomihjælpemidler
 • Der skal søges digitalt, medmindre patienten er fritaget fra digital post
 • Sagsbehandlingsfristen er på 5-40 dage afhængig af, hvad der søges og om det er ny- eller genansøgning
 • Der ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient henvender sig
 • Forældre henvender sig
 • Øvrige henvender sig

Der kan søges af værge eller med samtykke af partsrepræsentant.

For patienter under 65 år:
Kontakt Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen
Telefonnummer: 33 17 88 00
Patienter under 65 år kan søge digitalt om kropsbårne hjælpemidler hos Borgercenter Handicap.


For patienter over 65 år:
Kontakt Hjælpemiddelcentret i Sundheds – og Omsorgsforvaltningen
Telefonnummer: 70 80 82 14
Patienter over 65 år kan søge digitalt om kropsbårne hjælpemidler hos Hjælpemiddelcentret. 

 

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune

Som udgangspunkt er der ingen egenbetaling, medmindre patienten vælger anden leverandør end den, som kommunen har aftale med, eller vælger en dyrere løsning end den, kommunen kan tilbyde. Løsningen skal dog dække kommunens krav til en bevilling.

Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand