Forbrugsgoder som hjælpemidler (elscooter og lignende)

Tilbuddet er til københavnere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der kan bruge et forbrugsgode som hjælpemiddel. Patient eller værge skal ansøge.

Ansøgning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Københavns Kommune
  • Have varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Koncept ikon

Koncept

Forbrugsgoder er almindelige produkter, der kan fungere som et hjælpemiddel, fx en elscooter eller en hvilestol med el-funktioner.
Kommunen skal vurdere, at forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne.
Kommunen bevilliger ikke alle typer forbrugsgoder. Det er fx ikke muligt at få forbrugsgoder, som findes i de fleste hjem, såsom almindelige vaskemaskiner, tv-apparater, computere, smartphones eller tablets.
Kommunen giver kun tilskud til forbrugsgoder, der koster over 500 kroner.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Det er muligt at få tilskud til forbrugsgoder, hvis kommunen vurderer, at forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne
  • Søg om forbrugsgoder hos kommunen.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient henvender sig
  • Forældre henvender sig
  • Øvrige henvender sig

Der kan søges af værge eller med samtykke af partsrepræsentant.

For patienter under 65 år:
Kontakt Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen
Telefonnummer: 33 17 88 00
Patienter under 65 år kan søge digitalt om boligindretning hos Borgercenter Handicap

For patienter over 65 år:
Kontakt den lokale visitation i Sundheds – og Omsorgsforvaltningen
Telefonnummer: 33 66 33 66
Læs mere på hjaelpemidler.kk.dk.

Pris ikon

Pris

Der er egenbetaling

Kommunen betaler halvdelen af forbrugsgodet. Patienten betaler resten og skal også selv købe forbrugsgodet. I særlige situationer betaler kommunen hele prisen for forbrugsgodet. Dette er tilfældet, hvis forbrugsgodet kun skal bruges som et hjælpemiddel til at afhjælpe den varigt nedsatte funktionsevne.

Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand