Boligændringer

Tilbuddet er til københavnere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for at få ændret deres bolig for bedre at kunne klare sig i hjemmet. Patient eller værge skal ansøge. 

Ansøgning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Have varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Koncept ikon

Koncept

Der kan laves ændringer i boligen, hvis det er nødvendigt for at gøre boligen bedre som opholdssted og problemet ikke kan afhjælpes på anden vis, fx ved hjælp af hjælpemidler eller hjemmepleje.

Ændringer i boligen er fx: 

 • Fjernet dørtrin
 • Opsætning af trappelift
 • Ændringer af dørbredder
 • Automatiske døråbnere
 • Ændret køkken og bad. 
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Hjælp til at færdes mere ubesværet og sikkert i sin bolig, fx ved at få fjernet dørtrin eller ved at få installeret en automatisk døråbner
 • Søg om boligændringer hos kommunen.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient henvender sig
 • Forældre henvender sig
 • Øvrige henvender sig

Der kan søges af værge eller med samtykke af partsrepræsentant.

For patienter under 65 år:
Kontakt Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen
Telefonnummer: 33 17 88 00
Patienter under 65 år kan søge digitalt om boligindretning hos Borgercenter Handicap

For patienter over 65 år:
Kontakt den lokale visitation i Sundheds – og Omsorgsforvaltningen
Telefonnummer: 33 66 33 66
Læs mere på hjaelpemidler.kk.dk.

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand