Hjælpemidler

Tilbud til patienter, der har nedsat funktionsevne.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Bo i Københavns Kommune eller være visiteret til f.eks. et bosted i Københavns Kommune
 • Alle trænings- og behandlingsmuligheder skal være udtømte
 • Der skal foreligge lægelige oplysninger
 • Der foretages en konkret og individuel vurdering af om kriterierne er opfyldte.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en varig nedsat funktionsevne efter kravene i Servicelovens § 112
 • Have et væsentligt behov for hjælpemidlet
 • Selv være i stand til at hente og transportere hjælpemidlerne hjem fra Kvikservice eller have pårørende som kan hjælpe.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en varig eller langvarig og betydelig funktionsnedsættelse, der har indflydelse på arbejdssituationen
 • Have behov for hjælpemidlet til at udføre arbejdet
 • Hjælpemidler kan også søges til en praktik i samarbejde med jobcentret.
 • For alle, der er interesseret i demensvenlig indretning og demenshjælpemidler.