Bolig

Tilbud til ældre patienter med behov for bolig.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
  • Skal være fyldt 65 år
  • Ældre københavnere, som har et særligt behov for tryghed
  • Ensom og utryg i en grad, der begrænser ham/hende i hverdagen
  • Har ingen eller kun lidt behov for hjemmepleje (personlig pleje og praktisk hjælp)
  • Skal bo alene og kan ikke flytte ind i boligtilbuddet med en partner eller sambo
  • Ikke have fremadskridende hukommelsessvækkelse
  • Ikke have en urolig, udadrettet adfærd fx på grund af et misbrug eller en alvorlig psykisk lidelse.