Akut

Tilbud til patienter med akut opstået sygdom eller i kriser.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Patienter med akut opstået sygdom eller forværring, hvor der er mulighed for at forebygge indlæggelse eller genindlæggelse.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have et ustabilt sygdomsforløb med behov for kompleks sygepleje døgnet rundt
 • Pleje og behandling kan ikke varetages i patientens hjem
 • Patienten har ikke behov for hospitalsindlæggelse.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en livstruende somatisk sygdom af malign eller non-malign art
 • Have komplekse palliative problemstillinger og behov (fysiske, psykiske, sociale eller åndelige/eksistentielle)
 • Have behov for palliativ sygepleje og lindring gennem hele døgnet.
 • Have ophold i Københavns Kommune.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være under 18 år.
 • Tilbuddet er primært rettet mod københavnere og fagpersoner, der beskæftiger sig med københavnere.